fbpx

Czyste Powietrze

Do 30 czerwca 2027 roku trwa nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Ze środków w wysokości nawet 69 000 zł mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  

Na jaki cel Czyste Powietrze?

W ramach programu Czyste Powietrze beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe (takie jak np.: piece węglowe) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (np.: wymiana okien, drzwi czy docieplenia budynków).

WK Consulting dotacje na Czyste Powietrze

Podstawowy poziom dofinansowania Czyste Powietrze

Opcja 1 podstawowego poziomu dofinansowania Czyste Powietrze

Inwestycja obejmuje demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła lub instalacji ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo może zostać wykonany:

 • demontaż wraz z zakupem i montażem nowej instalacji centralnego ogrzewania lub instalacja ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych), 
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz z demontażem),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej

Maksymalna kwota dotacji:

 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z instalacją fotowoltaiczną
 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej
Opcja 2 podstawowego poziomu dofinansowania Czyste Powietrze

Inwestycja obejmuje demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotłowni gazowej lub zakup innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz z ich demontażem),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej,

Maksymalna kwota dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z instalacją fotowoltaiczną
Opcja 3 podstawowego poziomu dofinansowania Czyste Powietrze

Inwestycja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, jednak zawiera:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz z ich demontażem),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej,

Maksymalna kwota dotacji:

 • 10 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania Czyste Powietrze

Opcja 1 podwyższonego poziom dofinansowania Czyste Powietrze

Inwestycja obejmuje demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż kotłowni gazowej,
 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej,

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz z ich demontażem),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej,

Maksymalna kwota dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej,
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z instalacją fotowoltaiczną,
Opcja 2 podwyższonego poziom dofinansowania Czyste Powietrze

Inwestycja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, jednak zawiera:

 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • sporządzenie dokumentacji projektowej,

Maksymalna kwota dotacji:

 • 15 000 zł

Najwyższy poziom dofinansowania Czyste Powietrze

Opcja 1 najwyższego poziomu dofinansowania Czyste Powietrze

Inwestycja obejmuje demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej albo zakupu i montażu kotłowni gazowej.

Dodatkowo mogą być wykonane

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • sporządzenie dokumentacji projektowej,
Opcja 2 najwyższego poziomu dofinansowania Czyste Powietrze

Inwestycja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a uwzględnia:

 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • sporządzenie dokumentacji projektowej,

Maksymalna kwota dotacji:

 • 30 000 zł

Złóż wniosek z pomocą WK Consulting

Firma WK Consulting zajmuje się pozyskiwaniem środków w ramach programu Czyste Powietrze.

Zapraszamy na darmową konsultację, podczas której zostaną wyjaśnione wszelkie szczegóły związane z naborem. Na spotkanie można się umówić poprzez kontakt telefoniczny: 535 296 701 lub mailowy wkbiurobilgoraj@gmail.com.