fbpx

Płatność dla małych gospodarstw

Rolnicy którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok mogą ubiegać się o płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat bezpośrednich.

„Żądanie” o płatność dla małych gospodarstw

Rolnik, który złoży żądanie o płatność dla małych gospodarstw jednocześnie godzi się na anulowanie wszystkich wcześniej wnioskowanych płatności bezpośrednich (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

WAŻNE: nie dotyczy to uzupełniających płatności do tytoniu, płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej! Nie są one zastępowane płatnością dla małych gospodarstw, co oznacza, że rolnik może otrzymać obie dopłaty.

WK Consulting dotacje unijne

Ile wynosi płatność dla małych gospodarstw?

Płatność dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Maksymalna ilość dopłaty wynosi 1 125 euro.

Do kiedy płatność dla małych gospodarstw?

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania należy złożyć „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw” do 31 sierpnia 2023 roku.

WK Consulting pomaga w składaniu i wypełnianiu oświadczeń o płatność dla małych gospodarstw.

Na DARMOWĄ KONSULTACJĘ można się umówić poprzez kontakt telefoniczny: 535 296 701 lub mailowy wkbiurobilgoraj@gmail.com.

Płatność dla małych gospodarstw