fbpx

Dofinansowanie do BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do BHP. Dotacja ZUS będzie dotyczyć następujących kwestii:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Wnioski można składać od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r, jednak firma WK Consulting pomoże z ich złożeniem JUŻ TERAZ!

Dofinansowanie do BHP – dla kogo?

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:
 • nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne
 • nie zalega z płaceniem podatków
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie w ciągu 3 lat od daty wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania, oraz od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dofinansowanie do BHP – na jaki cel?

Zakres na jaki możemy uzyskać dofinansowanie z ZUS na BHP 2022 nie uległ to zmianie w porównaniu do poprzednich naborów i nadal jest wiele możliwych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo. Między innymi jest to:
 • zakup osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • zakup optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
 • zakup urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • zakup elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 • zakup kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko-chłonnoizolacyjnych
 • zakup obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
  wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • zakup urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 • zakup urządzeń i elementów wentylacji
 • zakup urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 • zakup urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
 • dotacje z ZUS na wózek widłowy
 • zakup urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Złóż wniosek z pomocą WK Consulting

Firma WK Consulting zajmuje się pozyskiwaniem dotacji, między innymi na dofinansowanie z ZUS na BHP. Jest to świetna propozycja dla każdej osoby, która chce poprawić bezpieczeństwo w swojej firmie.

Zapraszamy na darmową konsultację, podczas której zostaną wyjaśnione wszelkie szczegóły związane z naborem. Na spotkanie można się umówić poprzez kontakt telefoniczny: 535 296 701 lub mailowy wkbiurobilgoraj@gmail.com.