fbpx

NABÓR: Dotacja na zakup koparki

W związku z realizacją programu: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

W tym roku program został rozszerzony o usługi melioracji dla rolnictwa, dzięki czemu można uzyskać dotację na zakup koparki.

Dotacja na zakup koparki – do kiedy?

Dokumenty można składać od 7 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

Dotacja na zakup koparki – jaka kwota?

Dla nowych i istniejących działalności gospodarczych można starać się nawet o 500 000 zł dotacji na zakup koparki, co może stanowić maksymalnie 65% kwoty inwestycji.

Za uzyskaną w ten sposób kwotę można zakupić dowolną maszynę pozwalającą na zabezpieczenie lub utrzymanie urządzeń wodnych.

Dotacja na zakup koparki – dla kogo?

O dotację na zakup koparki może ubiegać się każda osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą:
  • Działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych (kod PKD: 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych)

WAŻNE: Osoba chcąca ubiegająca się o dotację na zakup koparki, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może w momencie składania wniosku dopisać powyższą działalności do PKD firmy, co umożliwi jej ubieganie się o przyznanie środków.

Nie ma wymogu prowadzenia działalności o tym profilu przed złożeniem wniosku. Warunkiem jest, że maszyny zakupione w programie muszą być wykorzystywane do świadczenia usług dla rolnictwa.

Złóż wniosek z pomocą WK Consulting

Firma WK Consulting zajmuje się pozyskiwaniem środków w ramach: dotacji na zakup koparki.

Zapraszamy na darmową konsultację, podczas której zostaną wyjaśnione wszelkie szczegóły związane z naborem. Na spotkanie można się umówić poprzez kontakt telefoniczny: 535 296 701 lub mailowy wkbiurobilgoraj@gmail.com.