fbpx

NABÓR: Dopłaty do nawozów 

21 kwietnia zostały przedstawione zasady naboru wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Tego typu wniosek będzie można złożyć od 25 kwietnia 2022 roku do 30 maja 2022 roku.

Dopłaty do nawozów – jakie warunki?

Aby otrzymać dopłatę do nawozów należy być producentem rolnym:
  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19,
  • który do dnia złożenia wniosku o opłatę do nawozów złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Dopłaty do nawozów – ile można zyskać?

Wartość dopłaty do nawozów nie może przekroczyć: 1.Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) lub stawki pomocy w wysokości:
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,
2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez i różnicy ich średniej ceny za tonę w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
  • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych,

Złóż wniosek z pomocą WK Consulting

Firma WK Consulting zajmuje się pozyskiwaniem dopłat , między innymi na dopłaty do nawozów . Jest to świetna propozycja dla każdego rolnika na obniżenie kosztów upraw.

Zapraszamy na darmową konsultację, podczas której zostaną wyjaśnione wszelkie szczegóły związane z naborem. Na spotkanie można się umówić poprzez kontakt telefoniczny: 535 296 701 lub mailowy wkbiurobilgoraj@gmail.com.

Umów się na DARMOWĄ KONSULTACJĘ!

Skontaktuj się z nami i dowiedz o możliwości uzyskania środków finansowych między innymi na otwarcie działalności gospodarczej lub jej funkcjonowanie!