fbpx

Dopłaty do nawozów 

21 kwietnia zostały przedstawione zasady naboru wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Tego typu wniosek będzie można złożyć od 25 kwietnia 2022 roku do 30 maja 2022 roku.

Dopłaty do nawozów – jakie warunki?

Aby otrzymać dopłatę do nawozów należy być producentem rolnym:
  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19,
  • który do dnia złożenia wniosku o opłatę do nawozów złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Dopłaty do nawozów – ile można zyskać?

Wartość dopłaty do nawozów nie może przekroczyć: 1.Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) lub stawki pomocy w wysokości:
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,
2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez i różnicy ich średniej ceny za tonę w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
  • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych,

Złóż wniosek z pomocą WK Consulting

Firma WK Consulting zajmuje się pozyskiwaniem dopłat, między innymi na zwrot za nawozy. Jest to świetna propozycja dla każdego rolnika na obniżenie kosztów upraw.

Zapraszamy na darmową konsultację, podczas której zostaną wyjaśnione wszelkie szczegóły związane z naborem. Na spotkanie można się umówić poprzez kontakt telefoniczny: 535 296 701 lub mailowy wkbiurobilgoraj@gmail.com.