fbpx

Oświadczenie o tanim prądzie

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych powinni do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie o tanim prądzie. Jest to warunek aby, od początku grudnia (następnego miesiąca) mogli płacić maksymalnie 75 gr/kWh energii elektrycznej.

Oświadczenie o tanim prądzie należy złożyć do swojego dostawcy prądu na przykład Tauron, Enea lub PGE! Można to zrobić przez Internet, jednak należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, albo podpis osobisty.

Wzór wniosku [POBIERZ]

W dokumencie należy wskazać każdy wykorzystywany przez firmę licznik i podać datę zawarcia umowy. Tańszy prąd jest naliczany na punkt poboru energii.

Opóźnienie w oświadczeniu o tanim prądzie

Jeżeli przedsiębiorca złoży dokumenty po 30 listopada 2022 r., to rachunki za tańszy prąd będzie mógł płacić dopiero od następnego miesiąca.

Nie złożenie oświadczenia o tanim prądzie do wyznaczonego terminy nie oznacza, że mikroprzedsiebiorca traci możliwość płacenia za tańszy prąd. Jednak do tego momentu będzie płacił rachunki za prąd w cenie rynkowej.

Dla kogo oświadczenie o tanim prądzie?

Mikroprzedsiębiorca, to nie tylko mała spółka z o.o. z KRS, ale także osoba zarejestrowana w CEIDG. Dlatego aby, składać oświadczenie o tanim prądzie, wystarczy, że firma nie zatrudnia więcej niż 10 osób, a jej obroty albo aktywa nie przekraczają 2 mln euro za dwa ostatnie lata.

Oświadczenie o tanim prądzie